Danh mục sản phẩm
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Kỹ thuật 1:
Kỹ thuật 2:
Kỹ thuật 3:
 
Lượt truy cập
 
 Lượt truy cập: 71758
 Số người online: 1
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại tốt Ø200
Tên sản phẩm :
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại tốt Ø200
Giá: :
500.000 VND
Kho hàng :
Có sẵn hàng
 
Ống hút sạn cát đặc biệt
Thông số kĩ thuật
Ống hút sạn cát đặc biệt
Sản phẩm cùng loại
Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán:
Ống hút cao su lõi thép loại đặc biệt Ø150
Ống hút cao su lõi thép loại đặc biệt Ø150
Ống hút sạn cát đặc biệt
Kho hàng : Hết hàng
370000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt  Ø120
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt Ø120
Ống hút sạn cát đặc biệt
Kho hàng : Hết hàng
260000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt Ø100
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt Ø100
Ống hút sạn cát đặc biệt
Kho hàng : Hết hàng
200000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt Ø75
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại đặc biệt Ø75
Ống hút sạn cát thông thường
Kho hàng : Hết hàng
150000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø200
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø200
Ống hút sạn cát thông thường loại
Kho hàng : Hết hàng
370000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø150
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø150
Ống hút sạn cát thông thường loại
Kho hàng : Hết hàng
280000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thườngi Ø120
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thườngi Ø120
Ống hút sạn cát thông thường loại
Kho hàng : Hết hàng
230000 VND
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø100
Ống cao su lõi thép hút cát sạn loại thông thường Ø100
Ống hút sạn cát thông thường
Kho hàng : Hết hàng
180000 VND